Informacja o realizowanej strategii podatkowej – HJORT KNUDSEN 15.11.2021 II