Miljø

Miljø

Hos Hjort Knudsen er der løbende kritiske overvejelser angående produktionsprocesserne – også i forhold til at producere miljøbevidst. Vi værdsætter, at EU de sidste 25 år har haft fokus på at begrænse udledning af farlige stoffer, hvilket har afledt kemikalielovgivningen REACH. Vi overholder grænseværdierne inden for denne lovgivning og forpligter samtidig vores underleverandører på at gøre det samme.

Mindre krom

Bestemmelserne har bidraget til forbedringer i produktionsprocessen af råmaterialer til vores møbler. Et godt eksempel på disse forbedringer er at der i dag benyttes langt mindre krom til garvningen af læder. Nogle lædertyper kan i dag derfor nemmere få patina af tidens brug, og det kan betragtes som et hædersmærke for en mere miljøbevidst produktionsproces.